• vach-ngan

    Vách ngăn chia ô

    Vách ngăn chia ô