• Carton 5 lớp


  Là sản phẩm phổ biến được sử dụng rộng rãi làm thùng carton, vách ngăn, khay caron…

  Một vài thông số kỹ thuật về carton 5 lớp:

  Thường carton 5 lớp được hình thành lên bằng 3 lớp giấy phẳng và 2 lớp sóng A-B hoặc B-C

  Sóng A Hoặc C có liên quan đến độ dầy của carton.

  Loại sóng Chiều cao sóng ( MM) Hình ảnh
  AB
  BC

   

  Dưới đây là các sản phẩm Carton 5 lớp của chúng tôi: