Category Archives: Carton 2 lớp

Bao gồm một lớp sóng và một lớp giấy phẳng được dùng chủ yếu làm lót ngăn các lớp sản phẩm đặt trong thùng carton hoặc bao gói hàng hoá. Một vài thông số kỹ thuật về carton 2 lớp
Loại sóng Chiều cao sóng ( MM) Hình ảnh
A 4.9 -5.0
B 2.9 – 3.0
C 3.90
E 2.0
  Dưới đây là các sản phẩm Carton 2 lớp của chúng tôi: