Category Archives: Carton 5 lớp

Là sản phẩm phổ biến được sử dụng rộng rãi làm thùng carton, vách ngăn, khay caron… Một vài thông số kỹ thuật về carton 5 lớp: Thường carton 5 lớp được hình thành lên bằng 3 lớp giấy phẳng và 2 lớp sóng A-B hoặc B-C Sóng A Hoặc C có liên quan đến độ dầy của carton.
Loại sóng Chiều cao sóng ( MM) Hình ảnh
AB
BC
  Dưới đây là các sản phẩm Carton 5 lớp của chúng tôi: