Category Archives: Sản phẩm khác

Ngoài  sản xuất các sản phẩm Carton chúng tôi còn cung cấp một số mặt hàng : Giác mẫu, Chống ẩm, Duplex, Cutse, nẹp góc, bìa cứng… và kinh doanh vật tư, thiết bị bao bì.