Category Archives: Carton 7 lớp

Là sản phẩm được sử dụng phổ biến trong việc đóng gói các loại hàng hoá có trọng lượng nặng, cồng kềnh, di chuyển xa như đồ gỗ, đồ gốm, may mặc, đóng gói trái cây xuất khẩu.   Dưới đây là các sản phẩm Carton 7 lớp của chúng tôi: